Home > Corporate Profile > Directors, Officers

Directors, Officers

Board of Directors

Chairman,
Representative Director
Mitsuyoshi Nakamura
President,
Representative Director
Yoshikazu Oshimi
Representative Director
 • Naoki Atsumi
 • Hiroyoshi Koizumi
 • Masayasu Kayano
Director
 • Hiroshi Ishikawa
 • Ken Uchida
 • Nobuyuki Hiraizumi
Director, Senior Advisor Shoichi Kajima
Director
 • Koji Furukawa *
 • Masahiro Sakane *
 • Kiyomi Saito *
 • Yukio Machida *

 • * Outside Director

Top of Page

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board
Member
 • Toshinobu Nakatani
 • Koji Fukada
 • Masahiro Nakagawa *
 • Shuichiro Sudo *
 • Kazumine Terawaki *

 • * Outside Audit & Supervisory Board Member

Top of Page

Executive Officers

President Yoshikazu Oshimi
Executive Vice President
 • Naoki Atsumi
 • Hiroyoshi Koizumi
 • Masayasu Kayano
 • Teruaki Yamaguchi
 • Kazuo Kojima
 • Hiroshi Ishikawa
 • Hiromasa Amano
 • Masaru Ozaki
 • Keisuke Koshijima
 • Masao Oka
Senior Executive Officer
 • Yutaka Takeda
 • Takao Nomura
 • Koichi Matsuzaki
 • Jun Matsushima
 • Yoshihisa Takada
 • Shigeru Tomoda
 • Hideya Marugame
Managing Executive Officer
 • Hitoshi Ito
 • Isao Kinoshita
 • Masaru Kazama
 • Yutaka Katayama
 • Takeshi Katsumi
 • Takeshi Tadokoro
 • Hiroshi Shoji
 • Ken Uchida
 • Takaharu Fukuda
 • Norio Kita
 • Yasuhiko Yamada
 • Osamu Shimoyasu
 • Koh Kimura
 • Hidenobu Yoshida
Executive Officer
 • Takao Shinkawa
 • Yoshihiko Riho
 • Kiyomi Aikawa
 • Masahito Tanaami
 • Hiroshi Kunihira
 • Katsunori Ichihashi
 • Eiichi Tanaka
 • Michiya Uchida
 • Koji Sugimoto
 • Shuichi Oishi
 • Kazuyoshi Yonezawa
 • Koji Ikkatai
 • Mitsuharu Kodoi
 • Ryuzo Ikegami
 • Shinichiro Shiozawa
 • Munehisa Yoshimi
 • Mitsuru Niizuma
 • Nobuhiro Kobayashi
 • Katsuhisa Takekawa
 • Tadashi Fujimura
 • Hidemitsu Yoshihiro
 • Miki Ito
 • Tetsuya Ashida
 • Takahiko Tsukaguchi
 • Yoshinori Moriyama
 • Masatoshi Bando
 • Noboru Sakata
 • Takeshi Kayano
 • Kenichi Nakajima
 • Hiroyuki Komori
 • Yasuo Murakami
 • Masami Moriguchi
 • Yasushi Kurokawa

Home > Corporate Profile > Directors, Officers

Top of Page

Page Top