Home > Corporate Profile > Directors, Officers

Directors, Officers

Board of Directors

Chairman,
Representative Director
Yoshikazu Oshimi
President,
Representative Director
Hiromasa Amano
Representative Director
 • Keisuke Koshijima
 • Masaru Kazama
Director
 • Hiroshi Ishikawa
 • Takeshi Katsumi
 • Ken Uchida
 • Kiyomi Saito *
 • Yoichi Suzuki *
 • Tamotsu Saito *
 • Masami Iijima *
 • Kazumine Terawaki *

 • * Outside Director

Top of Page

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board
Member
 • Masahiro Nakagawa *
 • Takashi Kumano
 • Kazushi Suzuki
 • Yukiko Fujikawa *
 • Emiko Takeishi *

 • * Outside Audit & Supervisory Board Member

Top of Page

Executive Officers

President Hiromasa Amano
Executive Vice President
 • Keisuke Koshijima
 • Masaru Kazama
 • Hiroshi Ishikawa
 • Takeshi Katsumi
Senior Executive Officer
 • Jun Matsushima
 • Ken Uchida
 • Takaharu Fukuda
 • Norio Kita
 • Yoshihiko Riho
 • Hiroshi Shoji
 • Katsuhisa Takekawa
 • Katsunori Ichihashi
 • Jun Shimai
Managing Executive Officer
 • Yasuhiko Yamada
 • Masahito Tanaami
 • Michiya Uchida
 • Shuichi Oishi
 • Kazuyoshi Yonezawa
 • Mitsuharu Kodoi
 • Takeshi Kayano
 • Nobuhiro Kobayashi
 • Hidemitsu Yoshihiro
 • Koji Ikkatai
 • Tetsuya Ashida
 • Hiroyuki Komori
 • Masami Moriguchi
 • Munehisa Yoshimi
 • Tadashi Fujimura
 • Noboru Sakata
 • Nobuaki Yoshioka
 • Masafumi Kiryu
Executive Officer
 • Mitsuru Niizuma
 • Miki Ito
 • Yoshinori Moriyama
 • Kenichi Nakajima
 • Yasuo Murakami
 • Yasushi Kurokawa
 • Masaya Hiraoka
 • Hirotaka Takabayashi
 • Toshio Taikoji
 • Yoshinobu Ozaki
 • Yukio Chida
 • Jirou Tsuneoka
 • Hiroto Ichiki
 • Naoshi Nishizawa
 • Shoichi Nomura
 • Junji Kimura
 • Daijiro Akita
 • Daisuke Horiuchi
 • Yukio Tada
 • Tsuneo Narumi
 • Mitsuhiro Murao
 • Junichiro Kurokawa
 • Masaaki Tsukamoto
 • Eiichi Saitoh
 • Kazumasa Okumura

Home > Corporate Profile > Directors, Officers

Page Top